Veilig dansklimaat

Veilig dansklimaat

Grensoverschrijdend gedrag
Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit uit zich bijvoorbeeld in seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik, pesterijen, discriminatie of agressie.

Grensoverschrijdend gedrag hangt vaak samen met macht. Wanneer twee mensen verschillende machtsposities hebben, is er geen sprake van gelijkwaardigheid. Het is voor degene met de minste macht moeilijker om een grens aan te geven, omdat die persoon afhankelijk is van degene met de meeste macht. Dit is bijvoorbeeld het geval als een dansleraar seksueel getinte opmerkingen maakt tegen een danser. Als de danser duidelijk maakt dit niet op prijs te stellen, neemt diegene een risico.

Belangrijk is om te weten dat grensoverschrijdend gedrag nooit jouw schuld en altijd fout is, ook wanneer het maar één keer is gebeurd.

Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of misbruik? Of zie je iets gebeuren wat niet door de beugel kan? Praat erover en meld het. Twijfel je? Neem ook dan contact op met het betreffende meld- en/of advies punt.

Goed om te weten: vertrouwenscontactpersonen en medewerkers gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Ook belangrijk is dat jij bepaalt wat er gebeurt. Zij doen nooit iets zonder jouw toestemming. Jij houdt de regie over de vervolgstappen.

Contact
Kijk voor meer informatie en/of voor contact met een vertrouwenscontactpersoon op www.dansveilig.nl